Kampaania “Audiitoriks” isikuandmete töötlemise põhimõtted

1) Isikuandmete kogumisel ja töötlemisel järgime põhimõtteid, et isikuandmeid võib töödelda üksnes eesmärgipäraselt, õiguslikul alusel, turvaliselt ning minimaalses mahus.
2) Kaitseme meie kätte usaldatud isikuandmeid volitamata töötlemise eest.
3) Andmetena kogutakse isiku poolt edastatud e-posti aadresse ning e-posti aadresse kasutatakse ainult kahel juhul:
a) kui isik on võitnud kampaaniamängus auhinna;
b) kui isik on andnud enda poolt nõusoleku “Olen nõus ka edaspidi saama audiitorfirmade tööpakkumisi”, annab isik loa enda e-posti aadressi edastamiseks kampaanias osalevatele koostööpartneritele, kelle ainuke õigus on saata edastatud e-posti aadressidele töökuulutusi.
4) Säilitame isikuandmeid oma andmebaasides ja/või kui olete selleks loa andnud, ka meie koostööpartnerite andmebaasides ning Teil on igal ajal õigus nõuda isikuandmete eemaldamist, andmete muutmist või täpsustamist.
5) Andmete turvalisuse tagamiseks rakendatakse nii organisatsioonilisi kui ka tehnilisi meetmeid.
6) Oleme teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning kampaania korraldajad ja koostööpartnerid vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest.
7) Isikuandmete töötlemise eest vastutavad Audiitorkogu ja kampaanias osalevad koostööpartnerid, kellele e-posti aadresse edastatakse. Küsimuste, ettepanekute või päringute korral isikuandmete töötlemisest saate ühendust võtta kirjutades e-posti aadressile info@audiitorkogu.ee.